Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusieve landbouw

De landbouw staat de komende jaren voor een geweldige uitdaging: van een natuurexclusieve, naar een natuurinclusieve wijze van landbouw bedrijven. Natuur als onderdeel van de bedrijfsvoering zal in de toekomst de norm worden. Deze transitie zal worden doorgevoerd in de gehele keten: van productie, bewerking tot consumptie. De FMF wil in deze gehele keten actief zijn: boeren ondersteunen bij de omschakeling, koplopers voor het voetlicht brengen, consumenten verleiden tot een bewuster koopgedrag en om tafel met de zuivelaars en retailers. Wij zien het ‘Living Lab voor natuurinclusieve landbouw’ als een belangrijke bouwsteen voor ons handelen. Het living lab is een netwerk van organisaties en personen waarbinnen rendabele innovaties voor natuurinclusief boeren ontwikkeld worden. Een samenspel tussen erfbetreders, kennisinstellingen, natuurorganisaties, overheden en natuurlijk boeren. Naast de impact op biodiversiteit kijken we nadrukkelijk naar de effecten op klimaat en omgevingskwaliteit in Fryslân.

Wat doen we:

  • Faciliteren van het gesprek tussen boeren, burgers en natuurbeheerders via debatavonden en werkgroepen;
  • Via op maat toegesneden kennispakketten gaan toekomstige boeren zich verdiepen in natuurinclusieve landbouw;
  • Opzetten van voorbeeldprojecten natuurinclusieve landbouw als onderdeel van het living lab.

Neem voor meer informatie contact op met: