Informatiebijeenkomst ‘Vastlegging van koolstof (CO2) in bomen als verdienmodel met agroforestry’

19 juni 2023


Informatiebijeenkomst ‘
Vastlegging van koolstof (CO2) in bomen als verdienmodel met agroforestry’

Ben jij boer in Noord-Nederland en ben je geïnteresseerd in agroforestry en CO2-vastlegging als nieuw verdienmodel? Dan is dit voor jou een interessante bijeenkomst! ​

Voor het berekenen en verwaarden van CO2-vastlegging en -emissiereductie zijn tegenwoordig goede, robuuste methoden beschikbaar via de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). Grondeigenaren kunnen met deze methoden projecten opzetten en de behaalde emissiereductie of vastlegging door SNK laten certificeren. Deze certificaten kunnen worden verhandeld via de vrijwillige nationale koolstofmarkt. Voor dit nieuwe verdienmodel is een toenemende belangstelling, zowel onder grondeigenaren als kopers van CO2-certificaten.

In diverse projecten werkt de Friese Milieu Federatie (FMF) samen met boeren aan agroforestry. Vanuit de projecten ‘PPS Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit’ en ‘Boeren tussen Boomwallen’ gaan we aan de slag met het verkennen van de mogelijkheden voor CO2 vastlegging en verwaarding in bomen. Voor deze projecten organiseren we daarom een informatiebijeenkomst over dit onderwerp, bedoeld voor boeren die geïnteresseerd zijn in dit nieuwe verdienmodel.


Tijdens de bijeenkomst praten we je bij over:

  • Wat is de Nationale Vrijwillige Koolstofmarkt en waarom is dit interessant voor boeren?
  • Wat houdt SNK-methode ‘Aanleg van boomweides en lijnvormige beplantingen buiten bosverband’ in?
  • Wat kan het PlatformCO2Neutraal hierin betekenen voor jou als boer?
  • Hoe kun je hier als boer ervaring mee opdoen binnen deze projecten?

Uiteraard is er volop ruimte voor al jouw vragen. Je kunt je tijdens de bijeenkomst meteen aanmelden om mee te doen aan de projecten, dit kan ook later nog.

 

Sprekers

Wytze van der Gaast, directeur Stichting Nationale Koolstofmarkt
Wytze van der Gaast is directeur van Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK), dat koolstofcertificaten uitgeeft voor additionele emissiereductie of koolstofvastlegging via Nederlandse projecten. Naast z’n werk voor SNK voert hij namens het bureau JIN Climate and Sustainability te Groningen onderzoeksprojecten uit voor de Europese Commissie en adviseert hij bedrijven en overheden over klimaat- en duurzaamheidsmaatregelen. Wytze is daarnaast docent aan de Hanzehogeschool te Groningen in de masterprogramma’s over de energietransitie.

Wouter van Goor, senior onderzoeker bij Face the Future
Wouter van Goor is bosecoloog bij Face the Future, een organisatie gespecialiseerd in bosklimaatproject ontwikkeling en -monitoring. Wouter heeft meer dan 10 jaar ervaring met de ontwikkeling, management en monitoring van bosprojecten. Vanuit de kennis en expertise met bosklimaatprojecten en certificeringsstandaarden  is Face the Future betrokken bij de methodeontwikkelingen voor Klimaatslim bosbeheer, Revitalisering essenbossen en Aanleg van nieuw bos, boomweides en lijnvormige beplantingen buiten bosverband onder de Stichting Nationale Koolstofmarkt.

Monique Plantinga, directeur Platform CO2 Neutraal
Monique Plantinga is directeur van Platform CO2 Neutraal, op dit platform wordt vraag en aanbod van CO2-certificaten bij elkaar gebracht voor de vrijwillige nationale koolstofmarkt. Het certificaataanbod komt uit  projecten ontwikkeld met methoden van de Stichting Nationale Koolstofmarkt.  Monique vertelt kort één en ander over de markt, kopers en certificaatopbrengsten.

Kom je ook?

Wil je meer te weten komen over wat agroforestry als verdienmodel voor jouw bedrijf kan betekenen? Kom dan naar deze informatiebijeenkomst! Aanmelden kan via onderstaande knop.

• Datum: 10 juli 2023
• Tijd: 19:30 – 21:30 uur
• Locatie: De Buorskip, Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag

Graag tot ziens!

Aanmelden