Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen 15 maart 2023

Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen 15 maart 2023

Het kan echt: een provincie waar vogels broeden en fluiten in de struiken, vlinders in de zon dansen en waar het zoemt van de insecten in bloeiende bermen. Waar onze energie o.a. wordt opgewekt in levendige energietuinen, afval geen afval is maar een grondstof en bewonersinitiatieven en energiecoöperaties volop de ruimte krijgen. Hoe? Door NATUURlijk te stemmen tijdens de verkiezingen op 15 maart!

Raamposters | Agenda

Provinciale Statenverkiezingen

De Provinciale Statenverkiezingen van 2023 worden belangrijke verkiezingen. Het is dé kans om natuur en biodiversiteit te versterken, de transitie naar natuurinclusieve landbouw verder vorm te geven, de problemen met waterkwaliteit, stikstof en klimaat aan te pakken en een omslag naar een duurzame groene economie te stimuleren.

Ga voorbereid naar het stemhokje, vul een stemwijzer in:

Provincie Fryslân Kieskompas

Filmpje: In 4 minuten uitgelegd wat de Provinciale Staten inhoudt

Waterschapsverkiezingen

Het beheer van het water in Nederland lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Ons land heeft 21 waterschappen. Zij zijn verantwoordelijk voor de regionale wateren (zoals kanalen, veilige dijken en voldoende water. Ook zorgen ze ervoor dat het water schoon is, zodat de visstanden op peil blijven. Ook maken zij beslissingen bij de aanleg van begroeiing bij oevers en slootkanten, wat weer belangrijk is voor het leven in en rond het water. Welke partij sluit aan bij jouw visie? Ontdek het door de stemwijzer in te vullen!

Mijn stem Fryslân

Filmpje: In het kort wat de waterschappen doen

Geef de natuur een stem!

Van jouw ‘achtertuin’ tot stadscentrum, overal worden keuzes over onze leefomgeving gemaakt. Ook grote keuzes waarbij onze provincie aan het roer staat. Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen kiezen we wie er voor de komende vier jaar aan dat roer staan. In Fryslân liggen allerlei ruimtelijke opgaven die invloed hebben op ons Fryske landschap, onze wateren én de natuur. Denk hierbij aan woningbouw, de aanleg van transportverbindingen voor duurzame energie en het klimaatbestendig maken van ons watersysteem. We kunnen allemaal iets bijdragen aan een duurzaam, klimaatbestendig en biodivers Fryslân. Een belangrijke stap is om deze verkiezingen te stemmen, en wel met een groene focus. Welk(e) onderwerp(en) vind jij belangrijk?

Raamposters

Vind jij het ook belangrijk dat wij Friezen 15 maart massaal gaan stemmen? Download één (of meerdere) van deze raamposters, print, én plak de poster(s) op je raam! De posters hebben verschillende thema’s. Hoe moet Fryslân er volgens jou uitzien?

Energietransitie Download
Landbouw/biodiversiteit Download
Yn it Frysk
Circulair/zwerfafval Download
Groen in de bebouwde kom Download

 

Agenda

We hebben een selectie gemaakt van bijeenkomsten die interessant zijn om te volgen ter voorbereiding van de verkiezingen.

Verkiezingsdebat Drenthe 7 maart Meer informatie 
Manifest Wonen
Landschapsbeheer Friesland
8 maart Meer informatie
LTO Verkiezingsdebat
samen met AJF
10 maart Meer informatie
Verkiezingsdebat Groningen 10 maart Meer informatie
Provinciaal verkiezingsdebat Fryslân 
Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) Regio Fryslân
11 maart Meer informatie
GroenLunch ‘Dan verhuizen we maar naar Noorwegen… (of toch niet)!
FMF
13 maart Meer informatie
Het grote Natuur en Klimaat Debat
De Natuur en milieufederaties
13 maart Meer informatie

Vorig jaar hebben we een brief verstuurd met input voor de Provinciale Statenverkiezingen. Deze is hier te lezen. 

Inspirerende artikelen

  • Opinie | Bomen: groen goud voor Friese Boer
     Paulien Kruiper (Programmamanager Natuur en Biodiversiteit bij de FMF) en Hendrik Pries (Projectmedewerker Ruimtelijke ordening bij de FMF) vertellen in dit opiniestuk hoe bomen juist heel veel kansen bieden voor de Friese boer. Lees het hele stuk hier.

In De kracht van het Noorden schetsen de acht organisaties in woord en beeld hoe een integrale aanpak, vanuit een systeembenadering van landschap en natuur, een aantrekkelijk en duurzaam perspectief biedt.