Routekaart naar een duurzame samenleving

Routekaart naar een duurzame samenleving

Stippel jij de route mee uit?

Nu de coronamaatregelen enigszins versoepeld worden is het tijd om na te gaan denken over wat de crisis betekent voor onze samenleving. Gaan we weer terug naar de wereld van voor het corona tijdperk of maken we stappen naar een echt duurzame samenleving. Welke effecten van de Covid-19 crisis willen we behouden en versterken? Zou deze crisis ook tot blijvende milieuwinst kunnen leiden? Minder vervuiling? Minder fossiel grondstoffengebruik? Minder productie buiten de deur plaatsen?

We zouden een mooie slag kunnen maken naar een meer circulaire economie en daarmee ons welzijn en de volgende generatie een grote dienst bewijzen. De FMF wil graag van jou input ontvangen, om samen met inwoners van Fryslân en betrokken organisaties hierover na te denken. En om dit te vertalen naar concrete acties en een nieuwe duurzame visie op Fryslân.

 • Ons idee voor een duurzame samenleving
  Terug naar hoe het was is niet reëel. De oude economie ‘heropenen’ en op de oude voet doorgaan is niet de weg vooruit. Als deze pandemie iets heeft laten zien, dan is het wel de onvolhoudbaarheid van het huidige systeem.

  We ervaren vandaag als nooit te voren de gevolgen van intensief verkeer van mensen, dieren en goederen op onze aarde.
  We zien de te grote belasting op klimaat en natuur.
  We schrikken van hoe wankel de basis is onder sommige sectoren.

  Tegelijkertijd zien we een enorme vernieuwingskracht.
  Krijgen we kostbare zaken terug, als schonere lucht en herstellende natuur.
  Herwaarderen we wat we bijna definitief aan het verliezen waren.

  Dat smaakt naar meer!

  Dit is HET moment om de een impuls te geven aan een echt duurzame samenleving en een gezonde economie die in balans is met de draagkracht van de aarde.
  We stippelen graag met de inwoners van Friesland de route hier naar toe uit
  De weg vooruit! De blik naar voren! Samen duurzame stappen zetten. Er is nieuw land in zicht!

Deel je ideeën: Hoe verder na de coronacrisis?

 • Welke zorgen heb je voor de toekomst?
 • Wat heb je ervaren in de afgelopen maanden, wat voor jou van betekenis is voor de toekomst?
 • Welke veranderingen zou je wensen, in de samenleving en economie?
 • Waaraan zou je zelf willen bijdragen?
 • Welke adviezen heb je voor de FMF?

Graag horen we welke mogelijkheden jij ziet voor een meer duurzame en veerkrachtige economie en samenleving.
Wil je ideeën met ons delen? De reacties nemen we mee in onze plannen voor de komende tijd. Bij voldoende respons, zullen we de resultaten van deze peiling bekend maken aan media en politiek. En we kijken welk vervolg we kunnen geven aan deze eerste stap.

We kijken uit naar jouw ideeën! Deze kun je doorgeven via deze onderstaande knop:

Ideeën insturen

Ook wij hebben natuurlijk te maken met de coronacrisis. Lees hier blogs met de ervaringen van de FMF’ers: