Training Energieboswachter (aanmeldingen dicht)

Foto van een zonneveld met op de voorgrond een insectenhotel
Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie, foto: BMF, Sandor Löwik

Training Energieboswachter

Start 10 april 2024 (aanmeldingen dicht)

Vind je de energietransitie belangrijk? Wil je meer leren over de combinatie van zon- en windparken én natuur en biodiversiteit? Meld je dan nu aan voor de verdiepende Training Energieboswachter!

Resultaat | Programma | Praktische informatie

In 2 maanden tijd word je opgeleid tot burgerexpert voor natuurinclusieve zon- en windparken. Onder leiding van deskundigen van de Friese Milieu Federatie en gastsprekers krijg je de tools en informatie die nodig zijn om zon- en windprojecten te beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit. Zo draag je zelf bij aan een natuurinclusieve energietransitie.

Resultaat: Wat levert de training op?

 • Veel kennis over ecologische meerwaarde bij nieuwe en bestaande zon- en windprojecten.
 • Handvatten om locaties te beoordelen en bestemmingsplannen te interpreteren.
 • Praktijkervaring (oefenen met een zelfgekozen nieuw of bestaand zon- windproject).
 • Interessant en leuk netwerk, je wordt onderdeel van een expertpool en houdt contact met andere Energieboswachters.
 • Je zet je in voor een actueel en maatschappelijk relevant vraagstuk.
 • Officieel FMF-certificaat ‘Training Energieboswachter’.

Kortom, jij weet na deze training beter hoe je natuurpositieve energieprojecten in Fryslân kunt vormgeven!

Aanmelden

“De veelheid aan mogelijkheden om de biodiversiteit te verhogen was interessant.”

Oud-deelnemer Training Energieboswachter

Doelgroep: Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is bedoeld voor lokale natuur- en milieuorganisaties, aangesloten organisaties van de FMF, energiecoöperaties, lokale burgerinitiatieven, dorpsbelangen, beleidsmakers en iedereen die actief is in een lokale natuur- en milieuorganisatie in Fryslân. Voorkennis over de energietransitie of ecologie is niet vereist, wel een leergierige en open houding.

Programma

De training omvat 7 avonden en bestaat uit 3 verdiepende kennissessies en een praktijkopdracht die je samen met een aantal andere deelnemers uitwerkt.

Klik op de bijeenkomst voor meer informatie over datum, tijd en inhoud.

 • 1. Startbijeenkomst (10 april 2024)
  > Datum: Woensdag 10 april 2024
  > Tijd: 19:30 – 21:00 uur (1,5 uur)
  > Locatie: De Drie Pilaren, Schoterlandseweg 14 te Oudeschoot

  Tijdens deze avond krijg je uitleg over de opzet van de training en de praktijkopdracht. We vertellen over de basisprincipes van biodiversiteit bij energieprojecten met behulp van ‘de biodiversiteitsimpactladder’. Verder is er ruim de tijd voor kennismaking, het maken van groepjes voor de praktijkopdracht en het stellen van vragen.

 • 2. Kennissessie 1: REGELGEVING en GEBIEDSANALYSE (16 april 2024)
  > Datum: Dinsdag 16 april 2024
  > Tijd: 19:00 – 21:00 uur (2 uur)
  > Locatie: Online 

  Hoe is de natuur in Nederland beschermd? Hoe ontwikkel je een project en welke rol spelen planprocedure en gebiedsanalyse daarin? Ook bekijken we welke informatie we kunnen halen uit toetsing op juridische- en beleidskaders.

 • 3. Bespreking praktijkopdracht #1 (24 april 2024)
  > Datum: Woensdag 24 april 2024
  > Tijd: 19:30 – 21:00 uur (1,5 uur)
  > Locatie: Boer Bart, Schoterweg 26, 8462 TD in Rotstergaast

  Tijdens deze bespreking kunnen deelnemers vragen stellen over de praktijkopdracht, is er ruimte voor toelichting over de relevante lokale beleidskaders en is er ruimte voor intervisie tussen de verschillende groepjes.

 • 4. Kennissessie 2: ZON (7 mei 2024)
  > Datum: Dinsdag  7 mei 2024
  > Tijd: 19:00 – 21:00 uur (2 uur)
  > Locatie: Online 

  Deze sessie richt zich op de ecologische risico’s en kansen bij zonprojecten. Hierbij bekijken we wat de mogelijkheden zijn binnen de projecten.

 • 5. Kennissessie 3: WIND (14 mei 2024)
  > Datum: Dinsdag 14 mei 2024
  > Tijd: 19:00 – 21:00 uur (2 uur)
  > Locatie: Online 

  Deze sessie richt zich op de ecologische risico’s en kansen bij windprojecten. Hierbij bekijken we wat de mogelijkheden zijn binnen de projecten.

 • 6. Excursie met Novar naar Fries zonnepark (17 mei 2024)
  > Datum: vrijdag 17 mei 2024
  > Tijd: 13.30 – 15.00 uur (1,5 uur)
  > Locatie: Nader te bepalen

  Deze excursie wordt in samenwerking met Novar georganiseerd. Tijdens deze excursie worden deelnemers door Novar rondgeleid op een bestaand Fries zonnepark. Er zal toelichting worden gegeven over de aanleg, huidige biodiversiteit op en het beheer en onderhoud van het zonnepark. Er is ook ruimte voor het stellen van vragen en intervisie tussen de verschillende groepjes en de medewerkers van Novar.

 • 7. Bespreking praktijkopdracht #2 (22 mei 2024)
  > Datum: Woensdag 22 mei 2024
  > Tijd: 19:30 – 20:30 uur (1,5 uur)
  > Locatie: Boer Bart, Schoterweg 26, 8462 TD in Rotstergaast

  Tijdens deze bijeenkomst is Landschapsbeheer Friesland aanwezig en wordt kennis en inzichten gedeeld over het Friese landschap. We staan vervolgens ook stil bij de gekozen praktijkopdrachten vanuit landschapsperspectief. En deelnemers kunnen vragen stellen over de praktijkopdracht, deelnemers krijgen toelichting op de feedbackrapporten van praktijkopdracht #1, er is ruimte voor toelichting over de relevante lokale beleidskaders en voor intervisie tussen de verschillende groepjes.

 • 8. Feestelijke slotbijeenkomst (5 juni 2024)
  > Datum: Woensdag 5 juni 2024
  > Tijd: 19:30 – 21:00 uur (1,5 uur)
  > Locatie:  De Drie Pilaren, Schoterlandseweg 14 te Oudeschoot

  Tijdens deze laatste avond delen de groepjes de resultaten van hun praktijkopdracht met elkaar. We sluiten de training feestelijk af met de uitreiking van een ‘certificaat van deelname’.

De totale tijdsinvestering bedraagt ± 40 uur, waarvan ± 20 uur voor zelfstudie/praktijkopdracht.

Energieboswachters voor de camera!

Marjo Vogel, Leon van der Meulen en Désirée van der Meulen hebben in 2022 de Training Energieboswachter met succes afgerond. Ze vertelden voor de camera van Omrop Fryslân over hun praktijkopdracht bij het zonnepark in Wergea.

Bij veel projecten wordt voor de schijn iets gedaan voor de natuur, zo staat er in Wergea een bijenhotel bij het zonnepark. “It is in hokje dat hjir delsetten is, mar der is gjin iten foar de bisten. Der kin hjir neat oerlibje. Der stiet neat, ja der stean sinnepanelen. Dêr hawwe wy wat oan, mar de bij net.” – aldus Marjo Vogel. Désirée van der Meulen benadrukt dat de biodiversiteit in Wergea eenvoudig versterkt kan worden door stuifmeel- en nectardragende planten toe te voegen. Benieuwd naar het interview?

Interview Energieboswachters

Praktische informatie & inschrijven

Tijdsinvestering

Van deelnemers verwachten we dat ze alle 7 avonden bijwonen en een tweetal praktijkopdrachten uitvoeren. De totale tijdsinvestering bedraagt ± 40 uur, waarvan ± 20 uur voor zelfstudie en de praktijkopdrachten.

Kosten

De training kost € 49,- euro per persoon. Voor deze training geldt een annuleringsregeling.

 • € 25,- bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de training
 • € 49,- bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de training

De training gaat door bij minimaal 10 deelnemers met een maximum van 25 deelnemers.

Voorbereiding

Na opgave ontvang je ongeveer een week voor de start van de training het programma en nadere informatie.

De online bijeenkomsten van de training volg je via het programma Zoom. Mocht je niet bekend zijn met Zoom, dan zorgen wij voor extra ondersteuning hierin.

Voor de fysieke bijeenkomsten wordt op een later moment de definitieve locatie bepaald.

* De training zit vol en er kan niet meer aangemeld worden.

Organisatie

Deze training is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties. De training wordt gelijktijdig bij verschillende provinciale natuur- en milieufederaties gegeven, waardoor er bij de drie inhoudelijke kennissessies ook deelnemers van andere federaties aanwezig zijn. De overige bijeenkomsten zijn enkel met de eigen Fryske deelnemers.

Wil je meer weten?

Mocht je interesse hebben, of je hebt nog vragen, neem dan contact met ons op.

Suzanna Bekkema
Projectleider
E-mailadres: s.bekkema@fmf.frl

‘Er kan veel meer dan er nu gebeurt’

“Tijdens de Training Energieboswachter leer je hoe duurzame energie en biodiversiteit samen kunnen gaan. Je leert hoe je een analyse van de omgeving maakt en hoe je die kunt gebruiken om een zo hoog mogelijke biodiversiteit te realiseren”, zegt Bert Lemmens, oud-cursist van IVN Laarbeek.

Lees het interview met Bert