Training Energieboswachter (start 12 april)

Training Energieboswachter

Foto van een zonneveld met op de voorgrond een insectenhotel
Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie, foto: BMF, Sandor Löwik


*Deze training zit vol. Het is wel mogelijk om op een reservelijst te komen. Stuur hiervoor een mail naar info@fmf.frl.

Vind je de energietransitie belangrijk? Wil je meer leren over de combinatie van zon- en windparken én natuur en biodiversiteit? Meld je dan nu aan voor de verdiepende Training Energieboswachter!

Resultaat | Programma | Praktische informatie

In 2 maanden tijd word je opgeleid tot burgerexpert voor natuurinclusieve zon- en windparken. Onder leiding van deskundigen van de Friese Milieu Federatie en gastsprekers krijg je de tools en informatie die nodig zijn om zon- en windprojecten te beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit. Zo draag je zelf bij aan een natuurinclusieve energietransitie.

Resultaat: Wat levert de training op?

 • Veel kennis over ecologische meerwaarde bij zon- en windprojecten.
 • Handvatten om locaties te beoordelen en bestemmingsplannen te interpreteren.
 • Praktijkervaring (oefen met een zelfgekozen zon- of windproject).
 • Interessant en leuk netwerk, je wordt onderdeel van een expertpool en houdt contact met andere Energieboswachters.
 • Je zet je in voor een actueel en maatschappelijk relevant vraagstuk.
 • Officieel FMF-certificaat ‘Training Energieboswachter’.

Kortom, jij weet na deze training beter hoe je natuurpositieve energieprojecten in Fryslân kunt vormgeven!

‘Er kan veel meer dan er nu gebeurt’

“Tijdens de Training Energieboswachter leer je hoe duurzame energie en biodiversiteit samen kunnen gaan. Je leert hoe je een analyse van de omgeving maakt en hoe je die kunt gebruiken om een zo hoog mogelijke biodiversiteit te realiseren”, zegt Bert Lemmens, oud-cursist van IVN Laarbeek.

LEES HET INTERVIEW MET BERT

Programma

De training omvat 7 avonden en bestaat uit 3 verdiepende kennissessies en een praktijkopdracht die je samen met een aantal andere deelnemers uitwerkt.

Klik op de bijeenkomst voor meer informatie over datum, tijd en inhoud.

 • 1. Startbijeenkomst (12 april 2023)
  > Datum: Woensdag 12 april 2023
  > Tijd: 19:30 – 21:00 uur (1,5 uur)
  > Locatie: De Drie Pilaren in Oudeschoot

  Tijdens deze avond krijg je uitleg over de opzet van de training en de praktijkopdracht. We vertellen over de basisprincipes van biodiversiteit bij energieprojecten met behulp van ‘de biodiversiteitsimpactladder’. Verder is er ruim de tijd voor kennismaking, het maken van groepjes voor de praktijkopdracht en het stellen van vragen.

 • 2. Kennissessie 1: Ruimte (19 april 2023)
  > Datum: Woensdag 19 april 2023
  > Tijd: 19:00 – 21:00 uur (2 uur)
  > Locatie: Online 

  Hoe is de natuur in Nederland beschermd? Hoe ontwikkel je een project en welke rol spelen planprocedure en gebiedsanalyse daarin? Ook bekijken we welke informatie we kunnen halen uit toetsing op juridische- en beleidskaders.

 • 3. Bespreking praktijkopdracht #1 (25 april 2023)
  > Datum: Dinsdag 25 april 2023 (let op, dit is op dinsdag)
  > Tijd: 19:30 – 20:30 uur (1 uur)
  > Locatie: Online

  Tijdens deze bespreking kunnen deelnemers vragen stellen over de praktijkopdracht, is er ruimte voor toelichting over de relevante lokale beleidskaders en is er ruimte voor intervisie tussen de verschillende groepjes.

 • 4. Kennissessie 2: ZON (10 mei 2023)
  > Datum: Woensdag 10 mei 2023
  > Tijd: 19:00 – 21:00 uur (2 uur)
  > Locatie: Online 

  Deze sessie richt zich op de ecologische risico’s en kansen bij zonprojecten. Hierbij bekijken we wat de mogelijkheden zijn binnen de projecten.

 • 5. Kennissessie 3: WIND (16 mei 2023)
  > Datum: Dinsdag 16 mei 2023
  > Tijd: 19:00 – 21:00 uur (2 uur)
  > Locatie: Online 

  Deze sessie richt zich op de ecologische risico’s en kansen bij windprojecten. Hierbij bekijken we wat de mogelijkheden zijn binnen de projecten.

 • 6. Bespreking praktijkopdracht #2 (24 mei 2023)
  > Datum: Woensdag 24 mei 2023
  > Tijd: 19:30 – 21.00 uur (1,5 uur)
  > Locatie: De Drie Pilaren in Oudeschoot

  Tijdens deze bijeenkomst is Landschapsbeheer Friesland aanwezig en wordt kennis en inzichten gedeeld over het Friese landschap. We staan vervolgens ook stil bij de gekozen praktijkopdrachten vanuit landschapsperspectief. En deelnemers kunnen vragen stellen over de praktijkopdracht, deelnemers krijgen toelichting op de feedbackrapporten van praktijkopdracht #1, er is ruimte voor toelichting over de relevante lokale beleidskaders en voor intervisie tussen de verschillende groepjes.

 • 7. Slotbijeenkomst (7 juni 2023)
  > Datum: Woensdag 7 juni 2023
  > Tijd: 19:30 – 21:00 uur (1,5 uur)
  > Locatie: De Drie Pilaren in Oudeschoot

  Tijdens deze laatste avond delen de groepjes de resultaten van hun praktijkopdracht met elkaar. We sluiten de training feestelijk af met de uitreiking van een ‘certificaat van deelname’.

De totale tijdsinvestering bedraagt ± 40 uur, waarvan ± 20 uur voor zelfstudie/praktijkopdracht.

Doelgroep: Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is bedoeld voor lokale natuur- en milieuorganisaties, aangesloten organisaties van de FMF, energiecoöperaties, lokale burgerinitiatieven, dorpsbelangen en iedereen die actief is in een lokale natuur- en milieuorganisatie in Fryslân. Voorkennis over de energietransitie of ecologie is niet vereist, wel een leergierige en open houding.

“De veelheid aan mogelijkheden om de biodiversiteit te verhogen was interessant.”

Oud-deelnemer Training Energieboswachter

Praktische informatie & inschrijven

Tijdsinvestering

Van deelnemers verwachten we dat ze alle 7 avonden bijwonen en een tweetal praktijkopdrachten uitvoeren. De totale tijdsinvestering bedraagt ± 40 uur, waarvan ± 20 uur voor zelfstudie en de praktijkopdrachten.

Kosten

De training kost € 49,- euro per persoon. Voor deze training geldt een annuleringsregeling.

 • € 25,- bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de training
 • € 49,- bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de training

De training gaat door bij minimaal 10 deelnemers met een maximum van 25 deelnemers.

Voorbereiding

Na opgave ontvang je ongeveer een week voor de start van de training het programma en nadere informatie.

De online bijeenkomsten van de training volg je via het programma Zoom. Mocht je niet bekend zijn met Zoom, dan zorgen wij voor extra ondersteuning hierin.

De drie fysieke bijeenkomsten zijn in de De Drie Pilaren in Oudeschoot. Het adres is:

Schoterlandseweg 14
8451 CP  OUDESCHOOT
(Heerenveen-Zuid)

 

AANMELDEN

Organisatie

Deze training is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties. De training wordt gelijktijdig bij verschillende provinciale natuur- en milieufederaties gegeven, waardoor er bij de drie inhoudelijke kennissessies ook deelnemers van andere federaties aanwezig zijn. De overige bijeenkomsten zijn enkel met de eigen Fryske deelnemers.

Wil je meer weten?

Mocht je interesse hebben, of je hebt nog vragen, neem dan contact met ons op.

Suzanna Bekkema
Programmamanager Klimaat & Energie
E-mailadres: s.bekkema@fmf.frl