Mens en natuur

Mens en natuur

De Friese natuurkwaliteit biedt een geweldige basis voor het welbevinden van de Friese burger en het economisch perspectief van Fryslân. Het is ook een katalysator voor de binding van de Friezen met haar omgeving. We merken dat de natuurkwaliteit afneemt en we zien grote zorgen bij burgers over de kwaliteit van de Friese natuur: er is een grote discussie in Fryslân ontstaan over landschapspijn. Ook zien we vele lokale initiatieven van burgers die graag zelf aan de slag willen met natuur, zoals de bijenweides of het zelf inrichten en onderhouden van natuurgebieden. Als FMF willen we de betrokkenheid van de Friezen bij de Friese natuur vergroten, stimuleren dat zij meer kunnen genieten van de Friese natuur en dat de kwaliteit van de natuur wordt vergroot. Ook willen we de relatie tussen economie, zorg en natuur versterken door een platform op te richten van natuurorganisaties, bewoners en ondernemers.

Wat doen we:

  • Via voorbeeldprojecten versterken van de natuurkwaliteit en nieuwe mogelijkheden zoeken om de natuur te versterken en burgers daarbij te betrekken;
  • Activeren van grote groepen burgers en organisaties door ze via publieksacties, pilots en projecten te betrekken bij het versterken van de natuur;
  • Opzetten van een platform van o.a. natuurorganisaties, (recreatie-)ondernemers en bewonersgroepen.