Klimaat en Energie

Friese klimaataanpak

Fryslân ligt in 2030 op schema om de klimaatdoelstelling van Parijs te halen: dat wil zeggen dat we in Fryslân een reductie van de CO2-uitstoot van 49% ten opzichte van 1990 hebben bereikt. Daarbij zijn er maatregelen genomen om ons beter aan de klimaatveranderingen aan te passen en om minder schade voor mens en natuur te laten optreden. Er is breed draagvlak voor de te nemen maatregelen en gedeeld eigenaarschap als het gaat om de energietransitie. Kansen die de transitie met zich meebrengt pakken we op. Hiervan profiteert de gehele Friese samenleving.

Wat doen we:

  • Monitoring jaarlijks voortgang CO2 reductie
  • Uitvoeren Publiekscampagne
  • Input Regionale Energie Strategie natuur en landschap
  • Ontwikkelen van innovatie- en pilotprojecten
  • Ondersteunen van stakeholders bij uitvoering van projecten
  • Ontwikkelen van projecten emissiereductie veenweide en koolstofvastlegging
  • Ontwikkeling methodieken SNK

Neem voor meer informatie contact op met:

Profiel Suzanna Bekkema

Suzanna Bekkema

Externe professional op het gebied van Klimaat & Energie