Landbouw en Voedsel

Landbouw en Voedsel

Onze inzet is er op gericht dat alle boeren in Fryslân natuurinclusief gaan werken. Om dat te kunnen bereiken is het van belang dat boeren die gaan overstappen gegarandeerd een duurzaam verdienmodel krijgen, ook op de lange termijn.

Onze inzet de komende jaren zal er mede op gericht zijn dat er betaald gaat worden voor ecosysteemdiensten die de natuurinclusieve landbouw levert, zoals bijvoorbeeld het vastleggen van koolstof in de bodem, verminderde stikstofuitstoot, hoger waterpeil (in veengebieden), verbeterde grondwaterkwaliteit (door afname van onder andere kunstmest en bestrijdingsmiddelen), hogere biodiversiteit, etc. Het betalen voor ecosysteemdiensten ziet de FMF als een stap op weg naar een true costs economie, waarbij ook de impact op natuurlijk en sociaal kapitaal wordt berekend in de kostprijs. We ontwikkelen samen met (koploper)boeren verdienmodellen op het gebied van klimaat, energie, biodiversiteit, bodem en water en kortere ketens en delen deze kennis met anderen. Met onze publieksactiviteiten dragen we bij aan meer waardering van burgers voor de koploperboeren en de meerwaarde van hun producten.

Onze inzet:

  • We verbinden op gebiedsniveau natuur, landbouw, burgers en andere belangrijke stakeholders. We gaan met elkaar het gesprek aan en komen met voorstellen en oplossingen. We wisselen onderling kennis uit.
  • We zijn trekker van initiatieven die de gebiedsprojecten ondersteunen zoals het ontwikkelen van verdienmodellen voor boeren op het gebied van natuur, energie, klimaat en landschap.
  • We starten gebiedspilots op. Pakken deze integraal op, maar dragen deze over wanneer deze in de uitvoering komen.
  • We lobbyen en participeren in landelijke en provinciale overlegorganen, signaleren kansen en maken verbinding met de diverse programma’s.
  • We gebruiken onze communicatiekanalen om successen met elkaar te delen.

 

Actueel nieuws

 

 

Nieuws lezen

Neem voor meer informatie contact op met:

Profiel Johannes Scholberg

Johannes Scholberg

Programma Manager Landbouw en Voedsel