Gezonde voeding

Gezonde voeding

De productie en consumptie van voedsel heeft een geweldige impact op de ecologische voetafdruk. De wereldwijde veehouderij is volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN verantwoordelijk voor 14,5 procent van alle uitstoot van broeikasgassen, net zoveel als alle transport bij elkaar. In Fryslân draagt de vleesconsumptie bij aan bijna 25% van de Friese voetafdruk. Ook heeft de voedselproductie een behoorlijke impact op de omgevingskwaliteit en biodiversiteit van Fryslân. We zien een niet meer te keren ontwikkeling van lokale initiatieven, die aan de slag gaan met het in eigen voedselproductie te voorzien. En we zien in de landbouw een trend naar kortere productie- en consumptieketens. De FMF wil in het thema gezonde voeding een agenderende en inspirerende rol spelen.

Wat doen we:

  • Via het netwerkinitiatief Eetbaar Fryslân verbinden en ondersteunen we (lokale) voedselinitiatieven en sluiten we ketens;
  • We stimuleren innovatieve voedselconcepten met minder impact op de leefomgeving zoals voedselbossen, pop up restaurants, eetbare steden;
  • Via publiekscampagnes, festivals stimuleren we de bewustwording bij consumenten.